Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 16/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zasad wyłaniania i wspierania indywidualnych startów reprezentantów Polski w zawodach ME poza programem KN

UCHWAŁA NR 16/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zasad wyłaniania i wspierania indywidualnych startów reprezentantów Polski w zawodach ME poza programem KN

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
1. W przypadku reprezentowania kraju w indywidulanych mistrzostwach Europy:
• ME Mid Amatorów,
• ME Mid Amatorek,
• ME Seniorów,
• ME Seniorek
miejsce zarezerwowane dla polskiego reprezentanta przez EGA przysługuje liderowi/liderce Rankingu Sportowego w danej kategorii wiekowej na dzień 15 maja danego roku.
2. PZG pokryje opłatę wpisową do EGA w wysokości 225 CHF (ok. 950 zł) oraz zaopatrzy reprezentanta w miarę możliwości logistycznych w strój KN: 2x koszulka, sweter, spodnie. Pozostałe koszty pokrywa zawodnik.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny