Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 17/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatów PZG

UCHWAŁA NR 17/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronat PZG następującym inicjatywom:
1) Obchody 110-lecia golfa na ziemiach polskich organizowanych przez Polskie Towarzystwo Hickory Golfa;
2) Nagroda im. Marka Podstolskiego przyznawana przez PGA Polska.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG