Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 21/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu Mistrzostw Regionów

UCHWAŁA NR 21/2021
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Mistrzostw Regionów

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zatwierdzenie regulaminu Mistrzostw Regionów 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny