Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 22/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie dofinansowania udziału mistrzów Polski w Klubowych ME Kobiet oraz Klubowych ME Mężczyzn

UCHWAŁA NR 22/2021
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie dofinansowania udziału mistrzów Polski w Klubowych ME Kobiet oraz Klubowych ME Mężczyzn

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdza dofinansowanie w wysokości 5000 zł do udziału zwycięzców klubowych mistrzostw Polski w Klubowych ME Kobiet oraz Klubowych ME Mężczyzn w 2021.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny