Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 23/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 23/2021
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyznaje patronat PZG następującym inicjatywom:
a. Alior Bank PGA Polska Tour
b. Klubowych Puchar Wielkopolski Juniorów
c. Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Golfie

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny