Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej w 2021 r.

UCHWAŁA NR 4/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia programu szkolenia kadry narodowej w 2021 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził „Program szkolenia KN, polityka startowa oraz kryteria powoływania do reprezentacji Polski”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG