Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 46/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia wynagrodzeń sędziów i dyrektorów turniejów PZG

UCHWAŁA NR 46/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia wynagrodzeń sędziów i dyrektorów turniejów PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził siatkę wynagrodzeń oraz zasady zwrotu kosztów dla sędziów
i dyrektorów PZG obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 46 z dnia 14 grudnia 2020 r

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny