Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 47/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zmiany zakresu wiekowego kategorii Mid-Amator

UCHWAŁA NR 47/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany zakresu wiekowego kategorii Mid-Amator

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§1.
Dostosowując kategorie wiekowego obowiązujące w PZG do nowego systemu Europejskiej Federacji Golfa, od 1 stycznia 2021 r. Zarząd PZG wprowadza następujące zmiany
w kategoriach wiekowych:
a) Mid – Amator – rocznikowo 26-50 lat w 2021 r. zawodnicy urodzeni w latach 1971 – 1995
b) 19 – 25 – rocznikowo 19-25 lat w 2021 r. zawodnicy urodzeni w latach 1996 – 2002.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny