Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 48/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia OC i NNW dla członków PZG

UCHWAŁA NR 48/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia OC i NNW dla członków PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o zakupie ubezpieczenia NNW i OC dla członków PZG od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Colonnade Insurance SA.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny