Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 49/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zakupu sprzętu dla sekcji juniorskich

UCHWAŁA NR 49/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zakupu sprzętu dla sekcji juniorskich

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o zakupie sprzętu dla sekcji juniorskich, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 49 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG