Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 5/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021

UCHWAŁA NR 5/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia harmonogramu Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdził harmonogram Audi Junior Tour i Audi Kids Tour 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 z dnia 8 lutego 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny