Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 50/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zakupu strojów sędziowskich dla sędziów PZG

UCHWAŁA NR 50/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zakupu strojów sędziowskich dla sędziów PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o zakupie strojów sędziowskich dla sędziów PZG, zgodnie
z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50 z dnia 14 grudnia 2020 r

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny