Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 51/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie ważności kart HCP PZG wydawanych na dany sezon

UCHWAŁA NR 51/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie ważności kart HCP PZG wydawanych na dany sezon

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o wprowadzeniu reguły polegającej na przedłużeniu ważności kart HCP PZG do 31 stycznia kolejnego roku (sezonu).

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny