Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 53/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wypożyczenia sprzętu

UCHWAŁA NR 53/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wypożyczenia sprzętu

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie wypożyczenia sprzętu na okresu sezonu golfowego 2021 pozostałego z likwidacji Centrum Szkolenia KN najlepszej i największej sekcji juniorskiej w NPRJ wg. rankingu Klubowy Puchar Polski Juniorów w 2002 r. – Armada Golf Club.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny