Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 54/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim

UCHWAŁA NR 54/2020
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji rozwojowych sekcjom juniorskim wg. zasad wynikających z założeń organizacyjno-szkoleniowych NPRJ oraz klasyfikacji Klubowych Puchar Polski Juniorów 2020.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 54 z dnia 14 grudnia 2020 r


Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny