Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA nr 55/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle

UCHWAŁA nr 55/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie blokady modułu turniejowego w systemie Eagle

Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:

§ 1.
W związku ze stanem epidemii i rządowym obostrzeniom Zarządu PZG wprowadza blokadę możliwości rozgrywania turniejów w systemie Eagle w okresie od 28 grudnia 2020 r do odwołania.

§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny