Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 6/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia klubów golfowych w poczet członków zwyczajnych PZG

UCHWAŁA NR 6/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubów golfowych w poczet członków zwyczajnych PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyjmuje w poczet członków PZG klub golfowy Business Golf Club sp. z o.o oraz P.F.D. sp. z o.o. prowadzącej klub golfowy pn. Studio Gwiaździsta 5.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny