Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 7/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG

UCHWAŁA NR 7/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatów honorowych PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyznaje patronat honorowy PZG następującym inicjatywom:
1) Match Play Karolinka Golf Park w ramach Pro Golf Tour w dniach 4-8 lipca 2021
2) Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie 2021
3) World Amateur Golfers Championship 2021
4) Floating Garden Szczecin Open 2021
5) Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii i Miłośników Zwierząt 2021

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

 

Partner Strategiczny

Partner Generalny