Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 8/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zasad licencjonowania sędziów PZG na 2021 r.

UCHWAŁA NR 8/2021
z dnia 8 lutego 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zasad licencjonowania sędziów PZG na 2021 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek K. Góry, przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, Zarząd przychylił się do niebrania pod uwagę w procesie licencjonowania sędziów na 2021 wymogów formalnych do liczby wymaganych sędziowań turniejów w sezonie określonych w Zasadach Klasyfikacji
i Weryfikacji Sędziów, ze względu na negatywne oddziaływanie pandemii wirusa COVID-19.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny