Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 9/2021 z dnia 1 marca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu KN

UCHWAŁA NR 9/2021
z dnia 1 marca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu KN

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera kadry narodowej Zarząd PZG zatwierdził aktualizację składu KN., zgodnie za załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 z dnia 1 marca 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny