Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Majowe szkolenia instruktorskie

W połowie maja na Lisiej Polanie odbyły się dwa szkolenia instruktorskie realizowane według nowego systemu edukacji prowadzonego przez PGA Polska we współpracy z PZG. Mowa o kolejnym kursie asystenta instruktora oraz module dot. analizy lotu piłki, kierowanym dla uczestników kursu instruktorskiego.

Kurs na asystenta instruktora
21 osób przystąpiło do kolejnej edycji kursu asystenta instruktora gry w golfa.
Zgłoszonych do udziału było więcej niż miejsc, a to oznaczało że ważnym elementem rekrutacji było dotychczasowe zaangażowanie w golfie i sporcie, a szczególnie wcześniejsza praca z juniorami.
Przed zajęciami praktycznymi, które odbywały się na Lisiej Polanie w dniach 10-15 maja, uczestnicy mieli dostęp do platformy internetowej i sami, we własnym zakresie, zapoznawali się z teorią i wykonywali określone zadania. W przeddzień szkolenia odbył się kurs pierwszej pomocy medycznej.

Dalsze dni poświęcone były:
• animacji golfowej – nauki, jak skutecznie i bezpiecznie realizować pierwszy kontakt z golfem,
• prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży – jak przeprowadzać bezpieczne, angażujące zajęcia zależnie od wieku uczestników,
• prowadzeniu zajęć w ramach grupowych kursów dla początkujących – współprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu na Zieloną Kartę lub pierwszą kartę handicapową.

Egzamin składał się pięciu części – od teorii po praktykę, w tym demonstrację uderzeń oraz poprowadzenie lekcji z dziećmi. Kurs prowadzony był przez szkoleniowców PGA Polska: Wacława Laszkiewicza, Wojciecha Waśniewskiego oraz Mike’a O’Briena.
Więcej o uprawnieniach zdobywanych podczas tego kursu TUTAJ.

Ze względu na sytuację pandemiczną gros zajęć odbyło się na zewnątrz, na szczęście pogoda sprzyjała.

Kurs instruktorski – moduł „analiza lotu piłki”
Równolegle odbyła się praktyczna część pierwszego modułu kolejnego poziomu szkolenia kadr, jakim jest kurs instruktorski. 18 osób (większość z to absolwenci ubiegłorocznego kursu asystenta) uczestniczyło w zajęciach, których tematem była analiza lotu piłki.
Celem modułu jest, by na podstawie obserwacji i analizy lotu piłki kursanci umieli ocenić, co dzieje się z kijem w momencie uderzenia. Partnerem tego etapu szkolenia jest system TrackMan.
Po trzech 1,5-godzinnych webinarach obowiązkowa była praca własna, a po niej kursanci przystąpili do zajęć praktycznych i egzaminu. Prowadzącym moduł był Mariusz Gaik, a drugim wykładowcą Marcin Bartkowski, członkowie PGA Polska.

Jeszcze w tym roku kursanci będą mogli przystąpić do kolejnych modułów związanych z dydaktyką, procesem coachingu, analizą i nauką techniki golfisty i nauką o sporcie. W 2021 r. planowana jest także jeszcze jedna edycja kursu na asystenta.

Ostatnia grupa studentów Akademii PGA Polska
Trzydniowy zjazd w maju odbyła też ostatnia ośmioosobowa grupa, kształcąca się według poprzedniego 3-letniego systemu studiów Akademii PGA. Studenci aktualnie uczestniczą w zajęciach ostatniego, trzeciego roku, i po zdaniu wszystkich egzaminów uzyskają tytuł PGA Golf Professional oraz Trenera Golfa klasy II.

Łącznie w procesie szkolenia instruktorskiego na wszystkich poziomach jest aktualnie aktywnych 47 osób.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG