Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 26/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia reprezentantów Polski na turnieje indywidualne EGA 25+ w 2021 r.

UCHWAŁA NR 26/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia reprezentantów Polski na turnieje indywidualne EGA 25+ w 2021 r.

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na podstawie pozycji w rankingu PZG oraz w oparciu o wyrażone zainteresowanie udziałem w zawodach, Zarząd PZG zatwierdza następujących zawodników w charakterze reprezentantów Polski w turnieje indywidualne EGA 25+ w 2021 r.:
• Mid – Amatorzy- Sęk Ireneusz (Kalinowe Pola GC)
• Seniorzy – Bigus Bogdan (Orzełek GC)
• Seniorki – Geritz Ewa (Sobienie Królewskie GCC)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny