Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 27/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Rodzica i Opiekuna PZG

UCHWAŁA NR 27/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa 
w sprawie zatwierdzenia Kodeksu Postępowania Rodzica i Opiekuna PZG


Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG zatwierdza Kodeks Postępowania Rodzica i Opiekuna PZG, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 27 z dnia 10 maja 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny