Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 28/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4)

UCHWAŁA NR 28/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4)
Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
1. Zarząd Polskiego Związku Golfa, na podstawie wniosku Komisji Sędziowskiej z 10 kwietnia 2021 r., w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4) postanawia wprowadzić do odwołania, od daty opublikowania, na obszarze swojej jurysdykcji znaczenie „Handicap” na karcie wyników jako handicap gracza (Handicap Index) zwany czasami jako handicap dokładny prowadzony
w programie EAGLE, zawieszając funkcjonowanie w tym zakresie Interpretacji 3.3b(4)/1.

2. Zarząd Polskiego Związku Golfa, na podstawie wniosku Komisji Sędziowskiej z 10 kwietnia 2021,
w sprawie wyjaśnienia znaczenia Handicap w regule 3.3b(4) postanawia wprowadzić do odwołania, od daty opublikowania, na obszarze swojej jurysdykcji zwolnienie gracza z kary, gdy Komitet wystawi kartę wyników z nieprawidłowym handicapem, a błąd nie zostanie poprawiony przed zwrotem karty, zostanie to potraktowane przez Komitet turniejowy jako błąd administracyjny.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny