Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 29/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań komisji problemowych za 2020 r.

UCHWAŁA NR 29/2021
z dnia 10 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działań komisji problemowych za 2020 r.

Na podstawie § 20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyjmuje sprawozdania komisji problemowych za 2020 r. W załączeniu sprawozdania:
1) Komisji Golfa Kobiecego
2) Komisji Kalibracyjno-Handicapowej
3) Komisji Sędziowskiej
4) Komisji Zawodniczej
5) Rady Trenerów

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny