Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 32/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie aktualizacji składu kadry

UCHWAŁA NR 32/2021
z dnia 31 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie aktualizacji składu kadry

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux jednogłośnie podjęto decyzję o dokonaniu aktualizacji składu kadry narodowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 32 z dnia 31 maja 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny