Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 33/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie oceny okresowej pracy pracowników Biura PZG

UCHWAŁA NR 33/2021
z dnia 31 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie oceny okresowej pracy pracowników Biura PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek prezesa Michałowskiego, podjęto jednogłośną decyzję o wypłacie premii wynikowych oraz nagród uznaniowych dla pracowników biura PZG za 2020 r. w pełnej wysokości wynikającej z przyjętego planu.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny