Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 34/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 34/2021
z dnia 31 maja 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG przyznał patronat honorowy PZG inicjatywie Kram Junior Open 2021.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny