Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 35/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021

UCHWAŁA NR 35/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Na wniosek trenera KN Alvina Brasseaux jednogłośnie podjęto decyzję o powołaniu składu reprezentacji Polski na imprezy mistrzowskie w sezonie 2021:
I. Mistrzostwa Europy Mężczyzn | 23-26.06.2021, Francja
1. Alejandro Pedryc
2. Philipp Pakosch
II. DME Juniorek | 6-10.07.2021, Portugalia
1. Maja Ambroziak
2. Matylda Krawczyńska
3. Kleopatra Kozakiewicz
4. Kinga Kuśmierska
5. Nina Pitsch
6. Martyna Muchajer
III. DME Juniorów, dyw. 2 | 7-10.07.2021, Estonia
1. Franciszek Dudek
2. Patrik Fassero Gamba
3. Krzysztof Sosnowski
4. Maciej Janusiewicz
5. Jan Branicki
6. Tristan Kolasiński
IV. DME Mężczyzn, dyw. 2 | 7-10.07.2021, Estonia
1. Alejandro Pedryc
2. Philipp Pakosch
3. Jakub Dymecki
4. Maksymilian Biały
5. Bartosz Bogusz
6. Andrzej Wierzba
V. Mistrzostwa Europy Kobiet | 21-24.07.2021, Włochy
1. Nicole Polivchak
VI. European Young Masters | 22-24.07.2021, Finlandia
1. Jan Branicki
2. Maciej Janusiewicz
3. Kleopatra Kozakiewicz
4. Matylda Krawczyńska
VII. European Ladies’ Team Shield Championship | 28-31.07.2021, Łotwa
1. Nicole Polivchak
2. Maja Ambroziak

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG