Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 36/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa

UCHWAŁA NR 36/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia założeń „Programu wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw promocji golfa – Fundusz Rozwoju Polskiego Golfa”, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny