Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 37/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie uchylenia procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa w związku z epidemią COVID-19

UCHWAŁA NR 37/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie uchylenia procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa w związku z epidemią COVID-19

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchylenia „Procedur sanitarnych i zasad uprawiania golfa podczas epidemii wirusa COVID-19 obowiązujących od 29 maja 2020 r. do odwołania”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny