Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 39/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zmiany regulaminu Klubowych MP Juniorów 2021

UCHWAŁA NR 39/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zmiany regulaminu Klubowych MP Juniorów 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o zmianie treści ust 1 c Regulaminu Zawodów Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów 2021 na: „Zawodnicy i zawodniczki w kategorii wiekowej: junior i junior młodszy z opłaconą składką członkowską w PZG”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG