Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 40/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie kwalifikacji do OOM 2021

UCHWAŁA NR 40/2021
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie kwalifikacji do OOM 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd PZG podjął decyzję o dopuszczeniu do udziału w OOM – Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 2021 wszystkich zgłoszonych zawodników, w tym również tych zgłoszonych po terminie rejestracji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny