Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Fundusz Rozwoju Polskiego Golfa – zrealizowano szereg ciekawych inicjatyw

W lipcu Polski Związek Golfa ogłosił pilotażową edycję programu wsparcia finansowego lokalnych inicjatyw promocji golfa. Beneficjentami „Funduszu rozwoju polskiego golfa”, w budżecie którego w tym roku znalazło się łącznie 100 tysięcy złotych, zostało 19 klubów golfowych-członków zwyczajnych PZG. Między 1 sierpnia a 31 października, przy wsparciu finansowym z funduszu, udało się im zrealizować wiele wartościowych projektów – od bezpłatnych kursów na Zieloną Kartę do szkolenia i integracji dzieci z niepełnosprawnościami.

Z funduszu dofinansowane były przede wszystkim projekty realizowane w ramach następujących priorytetów: upowszechnianie i popularyzacja golfa (rozumiana jako szkolenie/przyciągnięcie nowych członków oraz osób do gry w golfa), golf osób niepełnosprawnych, golf kobiet i golf w szkole. Maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 10 tysięcy złotych. Spośród 27 nadesłanych ofert, Zarząd PZG, na podstawie przeprowadzanej oceny wniosków wynikającej z przyjętego algorytmu, zatwierdził listę 19 beneficjentów pilotażowej edycji. Lista dostępna jest TUTAJ, a poniżej znajduje się skrócony opis działań zrealizowanych przez część beneficjentów.

Golf – sport dla wszystkich
Duża część wniosków dotyczyła promocji golfa w poszczególnych regionach kraju.

Gradi Golf Club postawił na pozyskanie około 30 nowych członków klubu. Projekt „Golf – nowa aktywność z dystansem”, dofinansowany kwotą 9000 zł (całość projektu 32 900 zł), przekroczył te oczekiwania – przyjęto 45 nowych członków. Zorganizowano głównie cieszące się popularnością zajęcia z pro (między 1 września a 30 października), a grant pozwolił na zwiększenie puli godzin. Dalej klub przeprowadził trzy turnieje dla tzw. begginersów na 6-dołkowej akademii przy Pałacu Brzeźno. Rywalizowało 50 początkujących, dla których było to pierwsze zetknięcie z rozgrywkami turniejowymi, a także możliwość integracji z doświadczonymi golfistami. „Bez organizacji turniejów tak płynne wejście w środowisko Klubu nie byłoby możliwe. Przyjęliśmy więcej członków, niż początkowo zakładaliśmy” – przedstawiono w raporcie.

Śląski Klub Golfowy przeprowadził projekt „Start w normalność – GOLF” (dofinansowanie 8000 zł, budżet 15491 zł), którego celem była promocja sportu, jako dostępnego dla wszystkich grup społecznych. Zaproponowano szereg działań – od marketingowych (w tym zakup reklam w mediach), przez zajęcia dla dorosłych do szkolenia dzieci i młodzieży z lokalnych szkół. Łączna liczba uczestników wyniosła 117 osób. Większość miała okazję poznać, czym jest golf na zajęciach grupowych. Mniej osób niż zakładano uczestniczyło za to w kursie na Zieloną Kartę, ale plany popsuła pogoda, nie pozwalająca na przeprowadzenie zajęć na polu.
Przyznanie grantu działa mobilizująco. Organizacja tej akcji jest w pewien sposób przypomnieniem, że wszyscy mamy działać na rzecz upowszechnienia golfa jako sportu dla wszystkich” – podkreślano w raporcie.

Pierwszy Lubelski Klub Golfowy chciał dzięki swojemu projektowi „Różne drogi prowadzą do gry w golfa” (dofinansowanie 5000 zł, a wydano 12 000 zł) upowszechnić tę dyscyplinę wśród różnych grup – od dzieci do seniorów. Celem było zainteresowanie jak najszerszego grona.
Dla 4-latków przewidziano dwugodzinne szkolenia, dzieci starsze i studentów zapraszano na czterogodzinne spotkania, a zajęcia z golfa ubarwiono mini golfem i foot golfem. Seniorów i kilka osób z niepełnosprawnościami zaproszono na kameralne szkolenie ukraszone konkursami z nagrodami. Łącznie w ramach 40 godzin zajęć przeszkolono 130 osób, z czego większość to dzieci i młodzież, naliczono także ponad 30 seniorów. Choć żadna z osób nie zadeklarowała od razu chęci przystąpienia do klubu, to jego władze wierzą, że jest to kwestia czasu.

Królewski Klub Golfowy w Wilanowie dofinansowanie 5000 zł (projekt 7000 zł) wykorzystał na jesienne akcje promocyjne. Przede wszystkim była to promocja golfa w ramach „Dni Wilanowa”, które odbywały się 12 września. Częścią akcji kierowanej do mieszkańców okolicznych dzielnic stał się „Dzień Golfa”. Na obiekty Golf Parks Poland przyszło 205 osób. Można było skorzystać z nauki gry z konkursami, których zwycięzcy dostali vouchery na udział w 10-godzinnym kursie na ZK, z czego pięć osób zdało i przystąpiło do PZG, a klub prognozuje, że kolejnych 10 osób zadeklaruje chęć członkostwa w sezonie 2022. Dodatkowo, na lekcje gry zaproszono 56 uczniów z czwartych klas.

Podobne cele miał KG Lisia Polana. Ich projekt „Od Snag Golfa do Zielonej Karty – szkolenie na polu golfowym dla dzieci z warszawskich szkół podstawowych” (dofinansowanie 5000 zł, budżet 9900 zł) miał przede wszystkim na celu zachęcić do uprawiania gry juniorów oraz ich rodziców. Zorganizowano nieodpłatną akademię golfa, w której wzięło udział 17 dzieci, a ich rodzice równolegle uczestniczyli w kursie na ZK.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs na Zieloną Kartę, realizowany przez Sobienie Królewskie Golf & Country Club, w ramach Dzień dobry GOLF (dofinansowanie 5000 zł, a całość 12 655 zł), a poszerzony m.in. o wspólne spotkania uczestników kursu. Głównym celem projektu była popularyzacja golfa wśród mieszkańców gminy Sobienie Jeziory oraz sąsiednich gmin, a także osób z Warszawy. Do udziału zgłosiło się 60 osób, z czego można było przyjąć max. 20. Łącznie kurs, przeprowadzony w atrakcyjnym terminie (piątki, soboty i niedziele o wieczornych porach), ukończyło 19 osób, do egzaminu przystąpiło 16, z czego 15 niezwłocznie wykupiło ZK, natomiast większość deklaruje chęć regularnej gry i zakupu karty HCP. Każdemu uczestnikowi przekazano voucher na pakiet green fee, żetony i wynajem sprzętu, z czego skorzystali.

Oferta dla seniorów
Kamień Golf Club zamierzał pozyskać nowych członków klubu wśród seniorów z regionu kamieńskiego. Stąd „Akademia golfa seniorów 50+” (dofinansowanie 8000 zł, budżet 29 900 zł), polegająca na ośmiu zajęciach dla tej grupy wiekowej, które przeprowadzono między 22 sierpnia a 17 października. Tradycyjnie, szkolenie opierało się na podstawach gry, poznaniu etykiety, przepisów, a zwieńczeniem cyklu był turniej texas scramble. Skorzystały 52 osoby, z czego 12 przystąpiło następnie do klubu.

Golf narzędziem integracji
Open GC/Stowarzyszenie EduStacja postanowił na pracę z osobami słabosłyszącymi. Celem zadania „Golf narzędziem integracji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami” (dofinansowanie 5000 zł, budżet 7245 zł) było zapoznanie z dyscypliną, zachęcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do uprawiania gry w golfa oraz popularyzacja tej dyscypliny, jako sportu dla każdego, alternatywy dla innych form aktywności ruchowej.
Do udziału w projekcie zaproszono dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie, a także podopiecznych stołecznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Usłyszeć świat”. Z każdej z placówek zostały utworzone po dwie 3-osobowe grupy, które zaliczyły po dwie godziny treningów tygodniowo. Łącznie 12 osób realizowało cykliczne zajęcia grupowe (2 x tygodniu, w październiku), a do realizacji spotkań zaangażowano także wolontariuszy i juniorów z klubu Open GC.
Zajęcia odbywały się na symulatorach golfowych. Jak przedstawiono w raporcie, dzięki przeprowadzonym zajęciom, klub przyczynił się do popularyzacji golfa w środowisku osób, które nigdy nie miały z nim wcześniej do czynienia, a sam projekt realizował także istotne cele z punktu widzenia społecznego, przede wszystkim: wychowanie przez sport, wyrównanie szans, integrację dzieci i młodzieży, które ze względu na swoje dysfunkcje bywają społecznie wykluczane przez rówieśników oraz wskazanie utalentowanym dzieciom potencjalnej drogi rozwoju poprzez golf.

Aktywizacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami była także celem UKS Air Golf Club Ostrów Wielkopolski, jednak ten klub zdecydował się na przeprowadzenie zajęć, wykorzystując infrastrukturę szkolną. Projekt „Rozwój Polskiego Golfa 2021” (dofinansowanie 2000 zł, wydatkowano 1896,91 zł) polegał na lekcjach puttowania, chippingu i podstawowych uderzeń ironami, na wolnych powietrzu, na terenie szkoły. Udział wzięło ponad 30 uczniów.

Projekty dla kobiet

Golf Park Mikołów dostał grant 9000 zł na projekt „Golf Park Mikołów dla Pań”, o łącznym budżecie 12 516 zł, który miał wpłynąć na rozwój golfa wśród kobiet z woj. śląskiego. Ostatecznie 20 uczestniczek brało udział w dwugodzinnych spotkaniach z trenerem, które odbywały się dwa razy w tygodniu, a zostały zwieńczone turniejem. Wszystkie uczestniczki zadeklarowały chęć kontynuacji gry w golfa, w tym przystąpienie do klubu w sezonie 2022.

Kraków Valley Golf & Country Club wnioskował o możliwość dofinansowania kursów na zieloną kartę dla początkujących golfistów, a dzięki wsparciu finansowemu (5000 zł, projekt 6500 zł) 10 kobiet mogło wziąć udział w szkoleniu, obejmującym sześć godzin nauki pod opieką trenera, egzamin na ZK i grę na 6-dołkowym polu golfowym.
W podsumowaniu poinformowano, że inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, zarówno uczestników, jak i innych osób zainteresowanych podobnymi zajęciami w przyszłości, a tym, którzy ukończyli kurs zostaną wydane Zielone Karty lub karty HCP.

Na płeć piękną postawił też Black Water Links GC (3255 zl, dofinansowanie 2000 zł) – 23 panie mogły wziąć udział w siedmiu intensywnych godzinach szkoleniowych, w dwóch grupach podzielonych według stopnia zaawansowania Dodatkowo, rozegrano kobiecy turniej na 6-dołkowej akademii BWL z licznymi konkursami, natomiast przerwę na lunch wykorzystano na pogłębianie integracji, rozmowy o golfie, w tym o przyszłości kobiecego golfa jako sportu otwartego dla pań w każdym wieku oraz o jego pozytywnym wpływie na stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Wśród rezultatów pojawiły się pytania o kolejne szkolenia, a przede wszystkim duża grupa ogłosiła zapisanie się do klubu BWL i PZG (deklaracje przystąpienia już od stycznia 2022).

Jeszcze liczniejsze grono kobiet przeszkolił Royal Kraków Golf & Country Club – w ramach projektu „Ladies Golf Promo” w ciagu pięciu tygodni na pole zostało zaproszonych 56 pań, które wzięły następnie udział w trzygodzinnych zajęciach. Poznały infrastrukturę pola, historię i etykietę golfa oraz podstawowe zasady gry. 12 uczestniczek od razu wyraziła chęć kontynuacji nauki gry, a 9 zadeklarowała chęć uzyskania karty HCP. Projekt, dofinansowany kwotą 9000 zł (łącznie budżet opiewał na 19304 zł) dał impuls do rozegrania turnieju Royal Ladies Open.
Od momentu rozpoczęcia projektu odebraliśmy ponad 120 telefonów i maili z zapytaniami dotyczącymi golfa kobiet i możliwości udziału w zajęciach” – wspomniano w raporcie. Łącznie władze klubu szacują, że dotarli do 1200 osób, a efektem działania jest kolejnych 30, które zadeklarowały chęć udziału w zbliżonej formule zajęć na wiosnę 2022.
Przyznane środki przyczyniły się do rozpoczęcia działania w zakresie promocji golfa, spowodowały zmianę myślenia w tym zakresie. Pokazały, że przy niewielkim wsparciu i zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych stanem rozwoju golfa jest możliwym popularyzowanie naszej dyscypliny na gruncie lokalnym” – puentowano.

Na kobiecy golf postawił też Olympic GC. W ramach projektu „Snajperki Olympic GC” (dofinansowanie 2000 zł) 20 osób wzięło udział w zajęciach wprowadzających. 26 zajęć po 1,5 godziny, w grupach liczniejszych niż przewidywano. Zainteresowanie nie było zaskoczeniem, gdyż – jak wspomniano w raporcie – klub często organizuje zajęcia grupowe dla kobiet, zachęcając do regularnej gry, przedstawiając benefity karty HCP, ale i lojalnie informując o korzyściach, jakie daje przystąpienie do innych stowarzyszeń, przy polach golfowym, gdyż Olympic posiada jedynie driving range położony przy Centrum Olimpijskim.

Golf dla juniorów
Szereg projektów opierał się na popularyzacji golfa wśród dzieci i młodzieży.

Klub Sportowy Słubice Golf Club zaplanował akcję „Graj w golfa bądź zdrowy i aktywny – rozwijanie aktywności społecznej i sportowej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez naukę gry w golfa na polu golfowym Dębowa Polana w Słubicach i w szkole podstawowej objętej patronatem” (dofinansowanie 7000 zł, budżet 7430 zł), w ramach której udało się przeszkolić 186 uczniów. Zrealizowano zajęcia dla 15 grup, a dodatkowo zainwestowano w akcję promocyjną w lokalnych mediach społecznościowych.

Przykładowo „Opolskie wtorki z golfem” realizowane przez Stowarzyszenia Opolski Klub Golfowy (dofinansowanie 5000 zł, budżet 7520 zl) to było zadanie skierowane do uczniów szkół podstawowych z terenu woj. opolskiego. W okresie wrzesień-październik przeszkolono 8 grup zapoznawczo-treningowych – łącznie 81 dzieci i 11 opiekunów.

Oskoma Trzaskowo Golf Club zorganizował „First Tee” – projekt, dofinansowany kwotą 2000 zł, w ramach którego golfa uczyli się uczniowie klas 3-8 z czterech szkół podstawowych na terenie gmin Czerwonak i Murowana Goślina. Zanotowano 98 uczestników.

Euler Hermes City Golf chciał dotrzeć do dzieci w wieku 7-15 lat poprzez szkolenie. W projekcie „Golf dla wszystkich” (dofinansowanie 2000 zł, budżet 2012 zł) wzięło udział 12 osób.

Zmobiizować tych, którzy już grali
Mazury Golf & Country Club zdecydował się na organizację „Akademii golfa MG&CC na bis” (dofinansowanie 5000 zł, budżet 5731 zł). Głównym jej celem było upowszechnienie i popularyzacja golfa, jako sportowego stylu życia wśród osób, które uczestniczyły w Akademiach Golfa MG&CC w latach 2016-2020, a których kontakt z golfem został przerwany lub kontynuowany był tylko okazjonalnie. Wspomniana akademia była dla tego klubu o tyle ważna, że dzięki efektywnemu i skutecznemu programowi pozyskiwania nowych golfistów, Mazury stały się w wówczas jednym z najliczniejszych klubów golfowych w Polsce (więcej o tym projekcie pisaliśmy w 2018 roku TUTAJ ).
Znaczna część uczestników poprzednich edycja przystąpiła na stałe do grona golfistów, ale jednak spora grupa pozostała nieaktywna golfowo i to właśnie oni stanowili target, który postanowiono zmobilizować do gry. Program stanowił więc kontynuację szkolenia i pomoc w przełamaniu obaw przed rozpoczęciem gry na dużym polu.
Przeprowadzono dwudniowe szkolenie, polegające na bezpłatnym udostępnieniu strefy treningowej wraz ze sprzętem i instruktorami, a zakończono je turniejem na małym polu i uroczystością rozdania nagród ze wspólnym lunchem. Umożliwiono także grę na polu mistrzowskim wraz z osobami posiadającymi HCP.
Zainteresowanie uczestnictwem w „Akademii Golfa na Bis” w zaproponowanym terminie wykazało 85 osób, 38 osób zgłosiło się formalnie, a 23 osoby uczestniczyły w pełnym cyklu zajęć. Absolwenci zostali poinformowani zostali o zasadniczych zmianach w regułach gry w golfa w ostatnim czasie oraz nowych zasadach przyznawania HCP PZG wg WHS. Organizatorzy zakładają, że spośród uczestników akademii ok. 20% będzie ubiegać się będzie o wydanie karty HCP na przyszły sezon.

fot. arch. Strzały na fairwayu

 width=


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG