Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Zasady powoływania reprezentacji Polski na DME Seniorów i Seniorek 2022

1. Reprezentacja Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek/ów – warunki 2022

Reprezentacja Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2022 r. składać się będzie z 6 grających zawodniczek/zawodników i kapitana. Zawodniczki/zawodnicy zakwalifikowani do reprezentacji Polski muszą spełniać następujące warunki:

 • kobieta/mężczyzna amatorka/amator wg. definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Ltd,
 • obywatelstwo polskie,
 • handicap równy 9,0 lub niższy dla mężczyzn,
 • handicap równy 12.0 lub niższy dla kobiet,
 • na dzień 30 sierpnia 2022 roku ukończone 50 lat,
 • wyrażenie zgody na uczestnictwo w mistrzostwach oraz zobowiązanie pokrycia kosztów własnego pobytu (koszty wpisowego oraz opłaty turniejowej pokrywa PZG), przedłożenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez właściwego lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania golfa i uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

2. Kapitan

Kapitan reprezentacji Polski na drużynowe zawody rangi ME seniorek i seniorów w 2022 r.  zostanie powołany przez Zarząd PZG.

Kapitan jest kapitanem niegrającym, chyba że zakwalifikuje się do reprezentacji z tytułów wymienionych w punktach III. 1-4

3. Kwalifikacja do reprezentacji

Do reprezentacji Polski kwalifikują się:

 • Najlepszy/a polski senior/ka zawodów Mistrzostw Polski Match Play 2022. W przypadku zajętego miejsca ex-aequo przez kilku zawodników o miejscu w reprezentacji decyduje lepszy wynik uzyskany w rundzie stroke play.
 • Najlepszy/a polski senior/ka w zawodach Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn/Kobiet 2022. W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/ka, który już uzyskał kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2022, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 • Mistrz/yni Polski Seniorów/ek 2022 (ew. najlepszy/a polski/a zawodnik/czka zawodów Mistrzostwa Polski Seniorów 2022). W przypadku gdy najwyżej sklasyfikowaną osobą będzie senior/ka, który/a już uzyskał/a kwalifikację w Mistrzostwach Polski Match Play 2022 lub Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Mężczyzn/Kobiet 2022, nominacja przechodzi na kolejną osobę wg. klasyfikacji końcowej zawodów.
 • Dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników/czka w połączonej klasyfikacji w kategoriach 50+ Rankingu PZG na dzień po zakończeniu Mistrzostw Polski Seniorów 2022 r.1 z wyłączeniem reprezentantów wyłonionych na podstawie pkt. 1-3.
 • Jeden/na zawodnik/czka na podstawie dzikiej karty przyznanej przez Kapitana.

W przypadku braku zgody zawodników wyłonionych na podstawie pkt. 1-3 kwalifikację otrzymują kolejne osoby wg Rankingu PZG na dzień po zakończeniu Mistrzostw Polski Seniorów 20221.

W przypadku gdy skompletowanie reprezentacji Polski w oparciu o pkt. 1-3 nie będzie możliwe,  zawodnicy zostaną zakwalifikowani na podstawie decyzji Kapitana.

4. Ostateczny skład – termin

W terminie wyznaczonym przez Europejską Federację Golfa należy przesłać ostateczny skład do EGA – organizatora drużynowych zawodów rangi ME.

1 20 czerwca 2022

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG