Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

EDUGOLF: o badaniach, standardach zawodowych i edukacji w Madrycie

img 0978 002

W dniach 24 i 25 marca 2022 r. partnerzy finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu EDUGOLF, w tym przedstawiciele Polskiego Golfa, spotkali się w Madrycie.

Po wcześniejszych spotkaniach online organizacje włączone w projekt zebrały się siedzibie Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Golfa (RFEG), aby omówić postępy w zakresie opracowywanego raportu badawczego dot. zmieniających się realiów i tendencji na rynku; aktualizowanych standardów zawodowych dla europejskiego rynku golfa oraz wytycznych do opracowania podręcznika edukacji i szkolenia golfowego.

Polski Golf reprezentował sekretarz generalny dr Bartłomiej Chełmecki, a w Hiszpanii był także Wojciech Waśniewski, dyrektor edukacji PGA Polska, który w projekcie reprezentuje lidera technicznego (Confederation of Professional Golf).

Na początku spotkania partnerzy wyrazili swoje wsparcie i solidarność z kolegami z Narodowego Uniwersytetu Ukrainy ds. Wychowania Fizycznego i Sportu (NUPPES), który jest pełnoprawnym partnerem w projekcie EDUGOLF. 

RAPORT BADAWCZY

Faza badawcza EDUGOLF bada takie tematy, jak ekonomiczna i społeczna wartość golfa, rodzaje organizacji w golfie, zawody i kluczowe kompetencje dla pracowników branży golfowej. 

Partnerzy wzięli pod uwagę pierwsze wyniki ankiety przeprowadzonej wśród organizacji golfowych i zaplanowali kolejny etap badań, którym będą wywiady z pracodawcami na temat kluczowych funkcji i posiadanych umiejętności przez pracowników obiektów, ich udanych inicjatyw na rzecz rozwoju gry oraz trendów, które będą miały wpływ na rynek golfa. Wstępna wersja pełnego raportu badawczego EDUGOLF zostanie opracowana przed następnym spotkaniem partnerów w listopadzie. 

STANDARDY ZAWODOWE

Podstawowym rezultatem projektu EDUGOLF będzie nowy zestaw standardów zawodowych dla branży golfowej, składający się z kompetencji wymaganych od pracowników branży. 

Podczas spotkania partnerzy rozważali kluczowy cel lub misję branży golfowej i jej główne obszary funkcjonalne, takie jak organizacja wydarzeń, trening sportowy i zarządzanie, aby stworzyć „mapę funkcjonalną”, która jest punktem wyjścia do opracowania szczegółowych standardów zawodowych. 

Wyniki spotkania zostaną rozpatrzone przez podgrupy EDUGOLF ds. standardów dla trenerów i standardów zarządzania w golfie, które spotykają się regularnie i opracowują wstępne nowe projekty standardów przed następnym spotkaniem. 

EDUKACJA 

EDUGOLF opracuje podręcznik szkoleniowy dla branży golfowej, a także nowe moduły e-learningowe dla profesjonalistów w golfie. Podczas spotkania partnerzy przeprowadzili burzę mózgów na temat kluczowych tematów, które mają zostać uwzględnione w Podręczniku Szkoleniowym EDUGOLF, w tym: 

 • Efekty uczenia się 
 • Zarysy modułów 
 • Metody prowadzenia szkoleń
 • Metody zapewnienie jakości
 • Akredytacja 
 • Oceny i egzaminowanie
 • Połączenie edukacji ze ścieżkami kariery
 • Wymagania dla wykładowców 
 • Zgodność edukacji ze standardami zawodowymi 
 • Czas nauki
 • E-learning 
 • Pokrywanie się materiału z innymi sportami i branżami
 • Teoria vs praktyka w szkoleniu
 • Kryteria selekcji 

Podręcznik szkoleniowy będzie nieocenionym źródłem informacji dla branży golfowej i przyszłości edukacji golfowej w Europie. 

Po spotkaniu, dyrektor generalny Konfederacji Profesjonalnego Golfa (CPG) Ian Randell powiedział, że wspaniale było w końcu spotkać się twarzą w twarz ze wszystkimi naszymi koleżankami i kolegami uczestniczącymi w projekcie na dwa dni dyskusji i postępów prac, w otoczeniu doskonałych obiektów RFEG w Centro Nacional de Golf w Madrycie.

Strona projektu: Edugolf.eu/ . 

Pełna lista partnerów: Europejski Obserwatorium Sportu i Zatrudnienia (EOSE); Konfederacja Profesjonalnego Golfa (CPG); PGA Szwecji; Polski Związek Golfa; Francuska Federacja Golfa (ffgolf); Real Federacion Espanola de golf (RFEG); PGA Belgii; EDGA; Uniwersytet Nauk Stosowanych w Sporcie i Zarządzaniu Poczdam (ESAB); Narodowy Uniwersytet Ukrainy ds. Wychowania Fizycznego i Sportu.

Więcej o Polsce w EDUGOLF TUTAJ

tekst: Wojciech Waśniewski


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG