Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

[aktualizacja] Zasady dofinansowania udziału drużyn i reprezentantów Polski 25+ w ME

Za zawody rangi mistrzostw Europy PZG uznaje wyłącznie turnieje organizowane przez Europejską Federację Golfa (EGA).

 1. Drużynowe ME Seniorek oraz Drużynowe ME Seniorów

PZG pokrywa:

 • opłatę wpisową do EGA (1500 CHF)
 • opłatę turniejową (team fee) na pole golfowe (1500 EUR)
 • zakup strojów sportowych reprezentacji Polski

Pozostałe koszty udziału w zawodach pokrywają zawodnicy. 

Kryteria kwalifikacji: TUTAJ (wkrótce)

 1. Klubowe ME Kobiet oraz Klubowe ME Mężczyzn

PZG przyznaje dotację w wysokości 5 000 zł na pokrycie kosztów udziału w zawodach.

Pozostałe koszty udziału w zawodach pokrywa klub lub zawodnicy. 

Kryteria kwalifikacji:

Klubowy Mistrz Polski Kobiet oraz Klubowy Mistrz Polski Mężczyzn

 1. Indywidualne ME w kategoriach wiekowych 25+

Dotyczy następujących zawodów:

 • ME Mid Amatorek / ME Mid Amatorów
 • ME Seniorów / ME Seniorek

PZG pokrywa:

 • opłatę wpisową do EGA (275 CHF / 350 CHF)
 • zakup strojów sportowych reprezentacji Polski

Pozostałe koszty udziału w zawodach pokrywają zawodnicy. 

Kryteria kwalifikacji:

Lider/liderka Rankingu Sportowego w danej kategorii wiekowej1 na 2 tygodnie przed ostatnim dniem rejestracji w EGA. W przypadku rezygnacji ze startu kwalifikacja przechodzi na kolejną osobę w rankingu. Daty kwalifikacji EGA poniżej:

 • ME Mid Amatorek / ME Mid Amatorów: 25 kwietnia 2022
 • ME Seniorów / ME Seniorek: 2 maja 2022.

W przypadku otrzymania od EGA więcej niż jednej nominacji przysługującej PZG na dane mistrzostwa, kolejne kwalifikacje są przyznawane na podstawie lokaty w Rankingu Sportowym PZG w danej kategorii wiekowej na 2 tygodnie przed ostatnim dniem rejestracji w EGA. W przypadku rezygnacji ze startu kwalifikacja przechodzi na kolejną osobę w rankingu.

1 W przypadku seniorów i seniorek pod uwagę będzie brana połączona klasyfikacja w kategoriach 50+ Rankingu PZG.

[Aktualizacja 15.04.2022]

Partner Strategiczny

Partner Generalny