Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Licencje trenerskie PZG nowością w systemie szkolenia kadr

W maju do wdrażanej przez PZG i PGA nowej struktury szkolenia instruktorów i trenerów golfa w Polsce, zgodnej z aktualnymi wymogami prawnymi i gwarantującej m.in. międzynarodową rozpoznawalność krajowych kwalifikacji, doszedł kolejny element – licencje trenerskie PZG.

O licencje, wydawane w formie elektronicznej, mogą ubiegać się wykwalifikowani trenerzy klasy I, II oraz mistrzowskiej, instruktorzy golfa oraz asystenci instruktorów golfa, którzy ukończyli kursy prowadzone według systemu szkolenia PZG i PGA.

W odróżnieniu od tytułu zawodowego, jaki dostaje się na całe życie, licencje są roczne. Ich wprowadzenie to kolejny krok mający na celu podniesienie jakości szkolenia kadr w polskim golfie oraz standaryzacja uprawnień. Dla potencjalnych pracodawców i klientów licencja ma być potwierdzeniem, że dany szkoleniowiec jest na bieżąco z kursami, ma za sobą szkolenia z pierwszej pomocy, ma także obowiązujące ubezpieczenie OC” – powiedział Dyrektor Edukacji PGA Polska Wojciech Waśniewski.

System ten, który od lat funkcjonuje w innych dyscyplinach sportu, a za granicą także w golfie, oferuje stale rozwijającym swój warsztat szkoleniowcom dostęp do wiedzy i dodatkowych narzędzi, nakładając na nich jednocześnie pewne obowiązki.

Posiadanie licencji trenerskiej PZG to:

  • możliwość pracy w licencjonowanych akademiach i klubach golfowych,
  • dostęp do materiałów szkoleniowych i kursów doszkalających organizowanych przez PGA Polska i PZG,
  • ubezpieczenie OC w trakcie pracy na obiektach w Polsce,
  • praca w ramach Narodowego Programu Rozwoju Juniorów Polskiego Związku Golfa na zasadach określonych w założeniach organizacyjno-szkoleniowych Programu,
  • zachowanie statusu amatora przy jednoczesnej możliwości uzyskiwania dochodu z tytułu pracy w programach szkoleniowych zatwierdzonych przez PZG zgodnie z Regułami Statusu Amatora R&A i odrębnymi przepisami PZG,
  • uprawnienie do prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich, oraz pełnienia funkcji kapitana w klubowych mistrzostwach polski oraz klubowych mistrzostwach polski juniorów (dotyczy trenerów).

Do obowiązków licencjonowanych asystentów, instruktorów i trenerów należy:

  • wniesienie corocznej opłaty licencyjnej,
  • ukończenie minimum 8-godzinnego kursu pierwszej pomocy nie rzadziej niż raz na 4 lata,
  • stały rozwój zawodowy – uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach lub innych formach formalnego i nieformalnego rozwoju zawodowego zatwierdzonych przez PGA Polska (różny wymiar godzin w zależności od kwalifikacji),
  • przestrzeganie uchwał władz, statutu i regulaminów PZG, Reguł Statusu Amatora R&A oraz Kodeksu Etyki Trenerów Golfa PGA Polska oraz poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej za ich naruszenie.

Więcej szczegółów w regulaminie licencyjnym dostępnym TUTAJ.


Więcej aktualności

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG