Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

Ostateczne zawiadomienie o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZG w dniu 30 maja 2022 r.

O S T A T E C Z N E   Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Polskiego Związku Golfa ostatecznie zawiadamia o zwołaniu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Golfa (WZD PZG) na dzień 30 maja 2022 r., w pierwszym terminie na godz. 11.30, a w drugim terminie na 12.00 w Sali Balowej Hotelu Marriott w Warszawie. Materiały na WZD PZG dostępne są w plikach elektronicznych w Koncie Golfisty – w katalogu Dokumenty – Materiały na Walne Zgromadzenie Delegatów PZG w dn. 30 maja 2022 r.

Pełna treść zawiadomienia: TUTAJ.

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG