Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 12/2022 z dnia 7 grudnia 2022 Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF

UCHWAŁA NR 12/2022
z dnia 7 grudnia 2022
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie podziału środków na poszczególne zadania w ramach dotacji FRKF
Na podstawie § 20 statutu Zarząd Polskiego Związku Golfa uchwala, co następuje:
§ 1.
Zgodnie z „Programem dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego
i współzawodnictwa młodzieży” na 2022, wydanego przez Ministra Sportu i Turystyki, Zarząd PZG podjął uchwałę o przeznaczeniu całości przyznanej kwoty dofinansowania z FRKF w wysokości 335 000 zł na realizację szkolenia centralnego.
§ 2.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny