Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 13/2022 z dnia 21 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyznania patronatu PZG

UCHWAŁA NR 13/2022
z dnia 21 marca 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyznania patronatu PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Na wniosek PSGK, Zarząd PZG obejmuje patronatem PZG wydarzenie promujące wydanie okazjonalnej kartki pocztowej przez Pocztę Polską dedykowanej „100-lecie polskiego golfa”.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny