Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 14/2022 z dnia 22 marca 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wyboru kapitanów na DME seniorów i seniorek w 2022 r.

UCHWAŁA NR 14/2022
z dnia 22 marca 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wyboru kapitanów na DME seniorów i seniorek w 2022 r.
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1
Na wniosek J. Sikory, wiceprezesa ds. sportowych Zarząd zatwierdził następujące kandydatury na kapitanów reprezentacji na Drużynowe ME Seniorów i Seniorek 2022.
• Drużyna męska – kapitan Janusz Sikora
• Drużyna kobieca – kapitan Dorota Ciesielska
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny