Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 16/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa 2022

UCHWAŁA NR 16/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia założeń Funduszu Rozwoju Polskiego Golfa 2022
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia założeń Programu wsparcia lokalnych inicjatyw rozwoju golfa „Fundusz rozwoju polskiego golfa 2022” wraz z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny