Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 17/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu licencyjnego trenera PZG

UCHWAŁA NR 17/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu licencyjnego trenera PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu licencyjnego trenerów PZG stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Regulamin licencyjny trenerów PZG z dnia 4 kwietnia 2022
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG