Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 21/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie wykreślenia klubu z rejestru członków zwyczajnych PZG

UCHWAŁA NR 21/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie wykreślenia klubu z rejestru członków zwyczajnych PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje
§ 1.
Podjęto decyzję podjęto decyzję w sprawie wykreślenia klubu First Wrocław GC z rejestru Członków Zwyczajnych PZG, ze względu na niespełnianie przez ten klub wymogów prawnych co do formy prawnej przewidzianej dla klubu sportowego będącego członkiem polskiego związku sportowego, w myśl ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny