Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 24/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków zwyczajnych PZG

UCHWAŁA NR 24/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie przyjęcia klubu golfowego w poczet członków zwyczajnych PZG
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PZG klubu golfowego Wrocław Golf Club (KSZZ-2 sp. z o.o.)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny

Zarezerwuj TEE TIME
Dostępność WCAG