Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 25/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia cesji praw

UCHWAŁA NR 25/2022
z dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia cesji praw
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia cesji praw członka PZG z klubu Toya G&CC Wrocław na klub Wrocław Golf Club.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny