Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 3/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu powoływania KN na 2022

Regulamin-powolywania-kadry-narodowej-w-golfie-2022UCHWAŁA NR 3/2022
z dnia 7 lutego 2022 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu powoływania KN na 2022
Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:
§ 1.
Podjęto decyzję w sprawie zatwierdzenia regulaminu powoływania KN na 2022 r, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny