Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 42/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Drużynowe ME Seniorów 2021

UCHWAŁA NR 42/2021
z dnia 5 sierpnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia składu reprezentacji Polski na Drużynowe ME Seniorów 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie składu reprezentacji Polski na Drużynowe ME Seniorów 2021.

§ 2.
Do składu reprezentacji Polski zostali powołani następujący zawodnicy:
1. Bogdan Bigus – kwalifikacja MP Match Play
2. Grzegorz Gawroński – kwalifikacja MP Mężczyzn
3. Tomasz Szoplik – kwalifikacja MP Seniorów
4. Paweł Wyrzykowski – kwalifikacja wg. Rankingu Sportowego
5. Janusz Stokłosa – kwalifikacja wg. Ranking Sportowego
6. Henryk Konopka – nominacja kapitana, 1 miejsce w Rankingu Sportowym w kat. Master Senior
7. Janusz Sikora – niegrający kapitan na podstawie decyzji Zarządu

§ 3.
Uchwała podjęta drogą elektroniczną.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny