Otwórz wyszukiwarkę
Zamknij wyszukiwarkę
Zaloguj się
Zaloguj się do konta golfisty

UCHWAŁA NR 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. Zarządu Polskiego Związku Golfa w sprawie zatwierdzenia regulaminu szczegółowego PZG Masters 2021

UCHWAŁA NR 44/2021
z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zarządu Polskiego Związku Golfa
w sprawie zatwierdzenia regulaminu szczegółowego PZG Masters 2021

Na podstawia §20 Statutu PZG postanawia się co następuje:

§ 1.
Zarząd zatwierdził regulamin szczegółowy turnieju PZG Masters 2021, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 44 z dnia 30 sierpnia 2021.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu: Marek Michałowski
Protokolant: Bartłomiej Chełmecki

Partner Strategiczny

Partner Generalny